Najczęściej zadawane pytania

Wykończenia wnętrz i remonty

Termin realizacji zależy od zakresu robót. Z reguły jest to od 2 do 4 miesięcy. Czasem pojawiają się "okienka", wtedy jesteśmy w stanie przystąpić do zlecenia szybciej.

Zaczynamy prace tylko i wyłącznie po podpisaniu umowy. Gwarancja na nasze usługi to 24 miesiące oraz gwarancja producenta na materiały i sprzęt.

Przy podpisaniu umowy wymagamy wpłaty w wysokości 25% wartości od ceny w umowie. Następne 25% płatności po zrealizowaniu 30% zakresu prac i kolejne 25% w 60% zrealizowanej inwestycji. Ostatnia płatność dokonywana jest po odbiorze wykonawczym. Każda płatność na podstawie wystawionej faktury VAT.

Oszczędzasz, bo zamawiasz usługę wraz z materiałami. Wtedy podatek VAT wynosi 8%. Gdybyś chciał kupić te produkty w markecie budowlanym musiałbyś zapłacić 23%.

Każde takie zapytanie musimy wycenić indywidualnie. Możliwe, że podejmiemy się tego zlecenia ale mogą wystąpić koszty dodatkowe związane z dojazdem.

Jest to możliwe, jednak wszelkie zmiany wydłużają przebieg prac wykończeniowych i wiążą się z dodatkowymi kosztami. W przypadku modyfikacji projektu konieczna jest każdorazowa konsultacja z architektem prowadzącym i koordynatorem odpowiedzialnym za nadzór prac w danym mieszkaniu.

Tak, nasi fachowcy znają się na aktualnych normach, które obowiązują w przepisach budowlanych. Wiedzą też jakie są najczęstsze usterki nowych mieszkań. Znajdą też te, które mogą być kosztowne do naprawienia w przyszłości.

Tak. Skontaktuj się z nami a pokażemy ci realizacje lokali usługowych, którymi możemy się pochwalić. Często wykańczamy sklepy w galeriach handlowych, biura projektowe, salony kosmetyczne.

Tak. Obecnie proponujemy spotkania w tygodniu nawet do godz. 20, a w soboty do 17.00. Ustal zatem czas najbardziej odpowiedni dla siebie.

Nie, to jest na naszej głowie. Inwestycje oddajemy posprzątaną.

Dom szkieletowy na zgłoszenie

Technologia szkieletowa jest technologią lekką, której przegrody składają się głównie z termoizolacji. Przegroda taka skutecznie chroni przed mrozem jak i upałem. Dzięki niskiej akumulacyjności cieplnej, ściana się nie nagrzewa ani nie wychładza jak robi to ściana w technologii murowanej, przez co można szybciej podnieść temperaturę wnętrza.

Tak, nasze domy są domami całorocznymi. Płyta fundamentowa izolowana XPS, ściany dodatkową izolowane płytą zewnętrzną oraz dach spełniają aktualne warunki stawiane budynkom jednorodzinnym w zakresie domów całorocznych.

Ściany otwarte dyfuzyjnie na zewnątrz są ścianami, które dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów we właściwy sposób zapewniają przenikanie pary wodnej ku zewnętrznej stronie ściany. Dzięki temu nie następuje akumulacja wilgoci wewnątrz ściany co ma ogromne znaczeniu dla utrzymania trwałości i nominalnych właściwości zastosowanych w ścianie materiałów izolacyjnych.

Drewno użyte do budowy dom spełnia funkcje konstrukcyjną. Certyfikacja drewna pozwala maksymalnie zabezpieczyć trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji dzięki temu, że jest selekcjonowane, strugane i co najważniejsze suszone do normy 15-18%.

Potrzebujesz projekt domu, który otrzymasz od nas. Przy zgłoszeniu będziesz poproszona/y o umiejscowienie domku na swojej działce. W  tym celu najlepiej sprawdza się mapa zasadnicza, którą otrzymasz w tym samym urzędzie w wydziale geodezji. Dodatkowo od nas otrzymasz opis budynku co będzie uzupełnieniem Twojego zgłoszenia.

Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem robót budowlanych. W ciągu 21 dni od zgłoszenia budowy urząd może wnieść sprzeciw. Jeśli tego nie zrobi i po 21 dniach nie dostaniesz żadnego powiadomienia, to znaczy, że urząd przyjął zgłoszenie tzw. milczącym zatwierdzeniem sprawy i możemy budować.

My uważamy, że tak chociaż prawo tego nie wymaga. Aby domy były trwałe i bezpieczne współpracujemy z wykfalifikowanym architektem, który zaprojektował nasze domy zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi.

Budynek rekreacji indywidulanej można postawić na działce o powierzchni minimum 500 m2. Działka nie musi być objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nie jest wymagane również uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Jeśli teren, na którym chcesz budować jest objęty MPZP, należy sprawdzić czy pozwala on na stawianie na wybranej działce budynków rekreacji indywidualnej oraz jakie są inne wymagania np. wysokość zabudowy czy kształt dachu.

Należy sprawdzić czy MPZP pozwalana na stawianie na działce budynku rekreacji indywidualnej oraz czy zostały określone cechy jakie powinny spełniać budynki na danej działce tj. wysokość, kąt nachylenia dachu, rodzaj pokrycia dachu. Składając wniosek w urzędzie miasta lub gminy można uzyskać również wypis i wyrys z MPZP, który będzie posiadać jedynie informacje, które dotyczą interesującej nas działki.

Może się tak zdarzyć, że mimo wszystko urząd będzie wymagał warunków zabudowy. Na podstawie naszego projektu będzie można wypełnić wniosek o Ustalenie Warunków Zabudowy. Do złożenia wniosku nie jest potrzebny podpis architekta. Należy mieć na uwadze, że Warunki Zabudowy są ustalane na podstawie budynków na działkach sąsiednich.

Budynek można postawić na działce rolnej, gdzie grunty zaliczono do gleb pochodzenia mineralnego klas IV-VI. W takim wypadku nie jest wymagana decyzja o wyłączeniu z produkcji rolnej. Dla innych gleb uzyskanie takiej decyzji jest konieczne, chyba że jesteś rolnikiem i budujesz dom na potrzeby działalności rolniczej, wtedy możesz wybudować dom na terenie każdej działki rolnej bez konieczności jej odrolnienia.

Nie. Należy przestrzegać pewnych zasad przy usytuowaniu budynku na działce. Wynikają one z zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Z reguły ograniczeniem jest odległość domu od granicy działki. Więcej szczegółów uzyskasz w urzędzie.